Kiss U Goodnight

曲:周啟生 詞:李克勤 唱:李克勤
明月夜空半垂
紅日已經歸去
留我唱出這首歌
請你快睡
這一刻願可給你每分溫暖
耳邊相伴輕唱
如你並不覺累
長夜願我伴隨
陪你唱出這首歌
請你快睡 相伴輕唱
時間願可惜取
而我未想歸去
臨別唱出這首歌
請你快睡 
唱出這首歌
Kiss You Goodnight